Har träffat en hivpos kille. Vad gäller?

Har träffat en hivpos kille. Vad gäller?

Hej! Jag har träffat en hivpositiv kille som svarade ”-Det funkar bra. Äter medicin och inga virusmänger. Så man kan säga att jag nästan inte smittar om man kör utan kondom,” när jag frågade hur vi skulle göra när det kommer till sexet. har ni fler tips, råd?

Svar

Det stämmer även om myndigheterna anser att man i alla fall ska använda kondom.

Vid en välinställd hivbehandling minimeras risken att överföra hiv till andra personer. Folkhälsomyndigheten och referensgruppen för Antiviral terapi (RAV) bedömer risken vid vaginala och anala samlag vara mycket låg, förutsatt att inga andra sexuellt överförda infektioner finns som skulle kunna påverka smittrisken.

 Myndigheten anser att kondom därför behöver användas för att ytterligare minimera smittrisken och för att förebygga andra sexuellt överförda infektioner. Risken för överföring av hiv vid oralsex bedöms som minimal vid en väl fungerande hivbehandling.

 De fall av sexuell hivsmitta som vi idag ser i Sverige sker vanligen från personer som inte har testat sig och därför själva inte är medvetna om att de bär på hiv. Det är med andra ord större risk att ha oskyddat sex med en person som inte har testat sig nyligen än att ha skyddat sex med en person som vet att han har hiv och medicinerar.

Eftersom behandling av hiv i andra länder kan se annorlunda ut än den i Sverige,  kan risken för hivsmitta vid oskyddat sex öka utomlands.

Läs mer om smittsamhet i Folkhälsomyndighetens broschyr.