Finns förebyggande hivläkemedel

Finns förebyggande hivläkemedel

Finns det en behandling mot hivsmitta för friska, sexuellt aktiva män som har sex med andra män, dvs en behandling i förebyggande syfte?

 

Svar

Det finns i dag ingen behandling som botar hiv eller Aids men det finns läkemedel som framgångsrikt håller viruset på en nivå som gör det icke mätbart och sjukdomen kan betraktas som kronisk. Man måste dock i dag räkna med att medicinera resten av livet.

 PrEP (pre-exponerings profylax för hiv) är antivirala mediciner mot hiv som en hivnegativ person kan ta i förebyggande syfte för att undvika att få hiv. I Sverige är PrEP inte tillgängligt.

 Truvada, det läkemedel som oftast används som PrEP, är godkänt av Läkemedelsverket men bara som en del av medicineringen för personer som lever med hiv. Truvada är inte godkänt för att användas som PrEP i Sverige. 

 PrEP tas oftast som en tablett om dagen under den tid man vill ha en skyddande effekt. Forskning visar att det kan fungera att ta medicinen 2-24 timmar innan sex och under de två påföljande dagarna.

 Bland män som har sex med män har olika studier visat att PrEP kan minska risken att få hiv med cirka 40-90 %.

 Det finns flera anledningar till att PrEP inte är godkänt i Sverige. Främst befarar man att det kan utveckla resistens, det vill säga att läkemedel blir verkningslösa den dag man kanske trots allt blir smittad och behöver det för att överleva. Den risken blir sannolikt större när man tar läkemedlet till och från.

 Alla hivläkemedel är också mycket kostsamma. Frågan är då hur och om ett läkemedel som skrivs ut trots att man inte behöver det i en behandling ska ingå i högkostnadsskyddet.

Läs mer om PrEP här.