Hur lång tid tillbaka kontaktspårar man hiv?

Hur lång tid tillbaka kontaktspårar man hiv?

Hur långt bak bruka man göra en smittspårning? Jag har blivit kontaktad i ett sådant ärende och uppmanad att testa mig. Kruxet är att jag inte har varit tillsammans med någon på två år.

 

Svar

Man gör den kontaktspårning som krävs för att om möjligt hitta smittkällan och de som kan ha blivit smittade. När det gäller hiv kontaktspårar man i bland mycket lång tid tillbaka. Det beror helt och hållet på när den nyupptäckta hivpatienten senast har tagit ett hivtest som var negativt och naturligtvis även patientens sexuella historia.

Är senaste testet för t.ex. fem år sedan kontaktspårar man fem år tillbaka i tiden. Är det tio år sedan kontaktspårar man tio år tillbaka.