Förebyggande hivbehandling – PrEP

Förebyggande hivbehandling – PrEP

I dag (2015-09-10) har jag hört på nyheterna om en förebyggande behandling för att inte få hiv. Vad krävs för att kunna få det i Sverige?

Svar

Det är Sveriges Radio som rapporterar om en brittisk studie som har visat att man genom att ge läkemedlet Truvada i förebyggande syfte till personer som INTE har smittats med hiv men som på grund av bland annat många sexkontakter utsätter sig själva för stora risker, har visat att färre smittas med hiv jämfört med en kontrollgrupp som inte har fått läkemedlet. Det här är ingen nyhet för alla som på olika sätt jobbar med hivfrågor.

Behandlingen kallas för PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis ) och är vanlig i bland annat USA och Tyskland. I Sverige ger man inte Truvada i förebyggande syfte då man hittills har gjort en annan bedömning.

Truvada kan ge besvärliga biverkningar och det finns risk för att kroppens mottaglighet för läkemedlet  efter en tid kan påverkas negativt om man tar det oregelbundet. Smittsamheten hos personer med hiv som står under framgångrisk behandling har man också konstarerat är mycket låg. Det har i sin tur inneburit att färre smittas efter sexuella kontakter inom Sverige vilket har minskat behovet av att ta ett sådant läkemedel i förebyggande syfte. Enligt nuvarande regelsystem är det också svårt att få Truvada i förebyggande syfte utskrivet kostnadsfritt (inom högkostnadsskyddet).

Förväxla inte den förebyggande behandlingen PrEP (ovan) med PEP som är den behandling som man kan ge inom ca 36 timmar till en person som med stor sannolikhet vet att han utsatt sig för hivsmitta, t.ex. efter att en kondom gått sönder efter analsex med en känt hivpositiv partner. Om man vet att man har utsatt sig för en sådan risk kan man kontakta närmaste hivmottagning eller infektionsmottagning för att få råd. Också i dessa fall har man blivit mer restriktiv då smittsamheten har konstaretas minimal hos hivpatienter med framgångrik behandling.

Kontakta en av de större hivmottagningarna, t.ex. Venhälsan vid Södersjukhuset i Stockholm, om du vill veta mer om förebyggande PrEP-behandling.