Kan man smittas av flera stammar av hiv?

Kan man smittas av flera stammar av hiv?

Det finns ju olika stammar av hiv-viruset. Hur är det om en hivpositiv person har oskyddat sex och blir smittad av en annan virusstam? Behöver man då flera olika mediciner? Kan man bli resistent?

Svar

Man kan smittas med resistent hiv-virus från början även om det är ovanligt. Då fungerar vissa läkemedel inte så bra.

 Rent teoretiskt skulle även den som redan bär på hiv kunna bli smittad "en gång till" med en "ny" hivstam som har blivit resistent mot de läkemedel man tar, t.ex.från en person med höga nivåer resistent virus i blodet.

 Om detta skulle ske kan läkemedel sluta fungera och nya läkemedel eller kombinationer av läkemedel måste prövas.

 Nu  talar all forskning för att detta mycket sällan sker i det verkliga livet, även om det finns beskrivet i några fall.

 De allra flesta som känner till sin hivinfektion i Sverige står på effektiv behandling och har mycket låga virusnivåer

 Kondom skyddar förstås även mot en "ny" hivstam, liksom mot andra sexuellt överförbara infektioner