När kan man ha sex efter syfilis behandling?

När kan man ha sex efter syfilis behandling?

När kan man ha sex efter syfilis behandling?

 

Svar

Behandlingen av syfilis innebär att du får sprutor med antibiotika. Beroende på hur länge du har haft syfilis får du sprutor en gång i veckan i en till tre veckor. Du får en spruta i vardera skinkan vid varje tillfälle. Ungefär en vecka efter de sista sprutorna smittar du inte längre. Du bör dock inte ha sex förrän du vet att du är smittfri. 

Efter behandling av tidig syfilis får du gå på regelbundna blodprovskontroller tills proverna visar att infektionen är borta. Vanligtvis får du gå på kontroller efter tre, sex och tolv månader men ibland kan du behöva gå på kontroller under längre tid.