Saliv och hiv

Saliv och hiv

Jag älskar att kyssas men jag kan inte riktigt vifta bort risken att få hiv. Räknas inte överföring via saliv som en risk?

Svar

Nej, hiv kan inte överföras via saliv när du kysser din partner.

Om du kysser eller har sex på annat sätt med en person som har en välinställd medicinering mot sin hiv, överförs inte hiv vid samlag – inte heller vid samlag utan kondom. Trots det rekommenderas alltid kondom för att förhindra och andra sexuellt överförbara infektioner.

Om hivinfektionen är obehandlad är överföringsrisken störst under de allra första månaderna, när infektionen ofta är okänd för bäraren och virusnivåerna initialt vanligen är mycket höga. Risken är också högre i slutskedet av sjukdomsförloppet om hiv INTE behandlas, när immunsystemet sviktar, det vill säga under det sjukdomsstadium som brukar benämnas aids.

Det finns ingen risk för överföring av hiv vid sexuella kontakter, om personen med hivinfektion har en välbehandlad hiv, även då kondom inte används.  Du kan lugnt fortsätta kyssas!