Ytterligare en mottagning i Stockholm erbjuder PrEP

20 december, 2021
Kötiden för att få tillgång till förebyggande hivbehandling PrEP (Pre Expositions Profylax) i Stockholm har länge varit bekymmersamt lång. I regionens regi har endast Venhälsan vid Södersjukhuset kunnat testa och skriva ut läkemedlet Truvada som effektivt har förhindrat personer med riskbeteende att infekteras av hiv. Nu är snart denna kö historia och ytterligare en mottagning kommer att hjälpa till. Läs mer

81 % kan tänka sig hivtest när andra blodprov tas

10 december, 2021
Inför årets World AIDS Day, 40 år efter att de första aidsrelaterade dödsfallen rapporterades i Storbritannien, har en ny undersökning presenterats som visar den brittiska allmänhetens attityder till att testa sig. Mycket har ändrats sedan 80-talet då en hivdiagnos var en dödlig diagnos och hysterin var utbredd. Fyra decennier av medicinska framsteg har förändrat hur det är att leva med hiv. Läs mer

Hjälp till att förbättra för de av oss som lever med hiv i Sverige

2 december, 2021
Du som lever med hiv i Sverige är välkommen att fylla i Folkhälsomyndighetens enkät "Att leva med hiv" som handlar om hur livet är för dig. Läs mer