Bör jag vaccinera mig mot hepatit B?

Bör jag vaccinera mig mot hepatit B?

Jag har sex med många olika killar och har blivit rekommenderad att vaccinera mig mot hepatit B. Borde jag göra det? Jag oroar mig för att bli sjuk av själva vaccinet och undrar om risken verkligen är så stor.

Svar

Det finns en stark rekommendation att alla män som har sex med andra män vaccinerar sig mot hepatit A och B. Dessa infektioner kan vara mycket smittsamma genom sex och också vid sextekniker som har låg risk för hivöverföring.

Detsamma gäller syfilis som det dessvärre saknas vaccin mot. Det är viktigt att testa sig för alla sexuellt överförda infektioner, som alla tyvärr ökar i vår grupp.

Mot hepatit A och B finns ett kombinationsvaccin (Twinrix) som MSM kan få utan kostnad hod Venhälsan på Södersjukhuset i Stockholm. Möjligen också via andra MSM-mottagningar. Twinrix är mycket säkert, har inga biverkningar annat än möjligtvis lite ömhet i armen efter in injektionen. Twinrix ger ett fullständigt och långvarigt skydd hos de flesta.

Både hepatit A och B infektioner kan (på olika sätt) ge svåra sjukdomstillstånd som det är mycket klokt att skydda sig mot Det pågår för närvarande en ökad spridning av hepatit A bland män som har sex med andra män i Europa. Mot hepatit C och syfilis finns inga vaccin.