Borde jag testa mig för hiv efter detta här?

Borde jag testa mig för hiv efter detta här?

Jag hade min sexuella debut med en kille i för några månader sedan och haft lite hivångest efter det. Vi träffades några gånger under loppet av två månader och använde kondom när vi gjorde analpenetration. Men det hände en gång att snoppen gled för långt in av misstag in innan kondomen kom på men var snabb med att komma ut igen.

Jag vet att han som jag träffat har bott ett år utomlands och kanske skulle kunna bära på ett hiv-virus (bara mina egna paranoida tankar).

Men personen som har hiv är väl skyldig att berätta för den andra att den är smittad innan den utför någon sexuell kontakt?

Borde jag testa mig för hiv?

Svar

Det är uppenbart att du bär på en hel del "hivnojja" men det är ibland bra. Bättre i alla fall än att stoppa huvudet i sanden och blunda för riskerna.

Även om den ena av er bär på viruset är det sannolikt att ingen smitta har överförts. Inte minst om den som gör det vet om det för då står han under medicinering med mycket låg smittsamhet som följd. Men säker kan man inte vara utan test.

Smittskyddslagen anger att den som vet om att han är hivpositiv måste berätta om det vid sex. Det förutsätter ju att han vet om att han är hivpositiv. Vet han inte om att han är hivpositiv finns ju inget som han vet att han ska informera om.

Hursomshelst blir nog du mest lugnad om du gör ett test. Då får du dessutom in rutinen som varje kille bland oss bör ha i ryggraden, dvs regelbundet test för hiv och andra könssjukdomar. Läs mer om att testa sig på www.sentry.nu.