Förväntad livslängd för personer med hiv

Förväntad livslängd för personer med hiv

Finns statistik som visar om hivpositiva har kortare livslängd än hivnegativa?

Svar

Den förväntade livslängden för personer med välbehandlad hiv är jämförbar med hivnegativa.