Han har hiv men ljuger om det på nätet

Han har hiv men ljuger om det på nätet

En kille i min stad har hiv men han döljer det och söker ändå sex. Till exempel skriver han på sin Grindr och Qruiser att han är ”frisk”. Det känns väldigt hemskt och jag vet (av egen erfarenhet) att han inte berättar om sin status även för de han har sex med. Vad kan jag göra?

 

Svar

Det finns många sätt att se på detta så låt oss resonera om saken.

 Till att börja med verkar det som att mannen vet om att han är hivpositiv, står med all säkerhet under behandling och är därför minimalt smittsam. Värre är det med alla som inte testat sig på länge och utsätter sig själv och andra för risker. Det är den gruppen som sprider hiv i dag. Pratar vi effektiv hivprevention vore det bättre med en varningsrad i nätforumet som berättar om man slarvat med att testa sig den senaste tiden och om risken finns att man tillhör det obehandlade mörkertalet.

 En hivpositiv person är enligt den mycket kritiserade smittskyddslagen skyldig att följa sin behandlande läkares förhållningsregler. Dessa regler kan i viss mån variera beroende på läkare, personens hälsa etc. RFSL och Positiva Gruppen uppmanade nyligen hivpositiva att begära sina förhållningsregler skriftligt. Sentry erfar att en numera vanlig förhållningsregel till en hivpositiv person är att alltid använda kondom vid analsex och det får ju onekligen anses som ett viktigt råd för alla män som har sex med andra män. Om du har synpunkter på om en hivpositiv person följer sina föreskrifter kan du om du vet vem den behandlande läkaren eller dennes mottagning är, ta kontakt med hen. Ofta finns det bara någon enstaka mottagning för vård av hivpositiva på orten. Man kan också kontakta smittskyddsläkaren i länet.

Moraliskt måste vi fråga oss vem som bär ansvaret för att skydda mig själv från hiv och andra sexuellt överförbara infektioner. Har jag ansvaret för mig själv eller ligger det uteslutande hos min sexpartner. Är den bästa situationen att båda tar ansvar för båda?

 Kan vi alltid i alla situationer lita på vad ett ragg säger? Moraliskt kan man tycka att man ska prata sanning när man raggar på nätet men om vi ska nagelfara all fakta från åldrar till kuklängder, då lär vi få en del att göra. Även hivpositiva måste få fantisera som alla andra på nätet. Det enda hållbara råd man kan ge är att om alla skaffar sig kunskap och framförallt tar ansvar för sin egen hälsa så spelar det ingen roll vad som är sant eller inte.