Han vill ge mig ett enstaka PrEP-piller

Han vill ge mig ett enstaka PrEP-piller

Jag har chattat med en kille ett tag och vi pratar om att ses. Han säger att han tar PrEP och om jag vill kan han ta med när vi ses. Min fråga är om det bara är ett pilla man ”bara” kan ta? Finns det inte något krav att man ska göra kontroll så man får rätt dos?

Svar

Truvada används som PrEP i Sverige. Två behandlingsvarianter finns. Vanligast är en tablett Truvada om dagen under längre tid.

Det förekommer också behandling ”vid behov”. Då föreskrivs två tabletter två till 24 timmar före ”planerat” sex och därefter en tablett dagligen under följande två dagar om det bara blev ett sextillfälle. I annat fall får man fortsätta ta Truvada enligt samma princip: två tabletter före sex enligt ovan och en tablett dagligen intill två dagar efter det senaste sextillfället som inneburit risk för överföring av hiv.

Innan du påbörjat PrEP måste det uteslutas att du har hiv. Risken för överföring av hiv under pågående PrEP är mycket liten om man tar medicinen enligt ordination. Men eventuell överföring av hiv måste upptäckas så fort som möjligt eftersom Truvada inte räcker som behandling av en hivinfektion.

PrEP-behandling måste följas upp med regelbunden provtagning. Truvada kan påverka bentätheten i skelettet, och njurarna.

Ett enda piller som du får av en mer eller mindre okänd person och som du inte vet var han har fått tag på det, är inte att rekommendera. Truvada som köps via nätet kan vara verkningslös. Kontakta i stället sjukvården som kan hjälpa dig med en behandling som passar ditt behov.