Hivrisk och rakad pung

Hivrisk och rakad pung

Jag snappade upp ett dumt uttalande om att män som rakar pungen har större risk att bli smittade? 

 

Svar

Sambandet är inte helt tagit ur luften. Här som i andra resonemang om smittorisk gäller det bara att tänka logiskt.

Hiv överförs som blodsmitta, d.v.s. blod från en hivpositiv måste ta sig in (vanligtvis via slemhinnor som finns bland annat i mun och svalg) i blodet hos en hivnegativ person för att kunna överföras. Eftersom det är vanligt att man skadar ytliga blodkärl och får små sår på pungen när man rakar sig finns risken för ibland nästan osynliga blödningar. Om din partner slickar pungen direkt efter en rakning kan han få i sig blod och smittas av virus den vägen.

Risken är väl inte så himla stor. Framförallt inte om den nyrakade hivpositiva mannen har testat sig, känner till sin hivstatus, står under behandling och därför inte har påvisbar virusmängd.

Vill man vara på den säkra sidan ska man vänta med att slicka en nyrakad pung till dagen efter då eventuella sår har hunnit läka.