Hivtest med olika metoder

Hivtest med olika metoder

Jag har hört att man testar på olika sätt för hiv. Vad gäller? Måste jag själv välja?

Svar

För att ta reda på om man är hivsmittad (hivpositiv) måste ett blodprov tas. Ett POSITIVT hivtest visar att du har hiv, ett NEGATIVT testsvar att du inte är smittad. Blodprovet kan analyseras på två olika sätt, man kan göra ett antikroppsprov eller ett antingen-test.

Med ANTIKROPPSPROV och ett positivt testsvar menas att man kunnat påvisa att antikroppar bildats mot hiv. Det som visas är alltså kroppens reaktion på viruset. I andra sammanhang talar man om att immunitet (skydd) har utvecklats när man kan påvisa antikroppar mot en smitta. Detta gäller inte för hiv eftersom immunförsvaret inte förmår att utveckla en sådan immunitet eller skydd mot just hiv. Därmed är förekomsten av antikroppar ett tecken på att man kommit i kontakt med hiv och att man blivit smittad.

Antikroppsprovet blir positivt några veckor efter smittotillfället. Därför pratar man om ”uppföljningstid”. Det är tiden som måste gå efter det misstänkta smittotillfället tills ett prov med säkerhet kan visa om du blivit smittad. För ett antikroppsprov som analyseras i laboratorium är uppföljningstiden sex veckor. För ett antikroppsprov med snabbsvar är uppföljningstiden åtta veckor. Misstänker du att du har smittats bör du testa dig omgående och igen vid ett senare tillfälle när uppföljningstiden har passerat.

Under tiden från smittotillfället tills hivtestet visar positivt (uppföljningstiden) finns ett annat test som kan visa att smitta ägt rum. Detta test är ett ANTIGEN-TEST där man kan se att en del av själva viruset finns i blodet. Med detta test kan man på ett tidigare stadium fastställa att smitta ägt rum.

Du behöver inte själv välja hur ditt blodprov ska analyseras men du måste själv avgöra om du vill göra blodprov med snabbsvar efter en kvart eller få besked via ett laboratorium efter några dagar. Hur man testar framgår av informationen från mottagningen. Kom ihåg att välja en mottagning som du har förtroende att kunna lämna även ett tråkigt besked.

Vanligtvis gör man antikroppsprov när du testar dig. Vid särskilda händelser och stor misstanke om att du utsatt dig för hivsmitta kan en läkare bedöma att ett antigen-test ska utföras. Många av de nya test som används i dag är kombinationstest som kan påvisa såväl antigen som antikroppar.

Efter ett eventuellt positivt hiv-test (som visar att du blivit smittad med hiv) gör man regelbundna kontroller och tar andra blodprover för att veta hur behandlingen fungerar.

 Läs mer om hiv och om hivtest på www.sentry.nu.