Hur fort blir man smittsam för andra?

Hur fort blir man smittsam för andra?

Hur fort bir man smittsam för andra efter att ha smittats med hiv? Antikroppar blir ju inte mätbara förrän efter 6-8 veckor.

 

Svar

Det är svårt att säga exakt men redan efter en vecka börjar hiv-virus öka i blodet och då är man smittsam. Det skulle kunna finnas risk redan efter 5-7 dagar efter smittotillfället.