Hur funkar en potensspruta?

Hur funkar en potensspruta?

Potensproblem, trots det lilla blå pillret! Förstår att det leder till ”rådgör med din läkare” men rent generellt; hur funkar en potensspruta, handhavande, resultat och tidsmässigt?

Svar

Jo det är nog bra att rådgöra med en läkare på t.ex. den mottagning där du brukar testa dig eller på din vårdcentral. Orsakerna till dina problem kan vara många och undersökningar kan behöva göras. Men som svar på dina funderingar kan du läsa om läkemedlen Viagra, Cialis, Levitra, Spedra och injektionsvätskorna Caverject och Bondil på www.1177.se (sök på "svårt att få stånd") och du kan också läsa om alla läkemedel på www.fass.se.

Vad har du som läser denna fråga och svar för erfarenheter av "potenssprutor" och andra metoder och läkemedel?