Inkubationstiden för apkoppor?

Inkubationstiden för apkoppor?

Hur länge tar det tills man kan se att man har smittats av apkoppor?

Svar

Tiden från att man blir smittad till att man blir sjuk (inkubationstiden) är vanligtvis 6–13 dagar men kan sträcka sig från 5 till 21 dagar.