Kan jag få PrEP?

Kan jag få PrEP?

Om jag ska vara ärlig händer det att jag missar att använda kondom. Vad avgör om jag kan få PrEP?

Svar

PrEP rekommenderas i första hand till den som har en mycket hög risk att komma i kontakt med hiv genom att inte använda kondom vid sex med personer med obehandlad hiv. I praktiken handlar det in sex med personer som inte har testat sig och därför inte känner till om de bär på hiv.

Du bör även överväga PrEP om du:

  • ofta har sex utan kondom med tillfälliga partners,
  • inte känner till om din partner har hiv eller ej men vet att din partner har ökad risk för hiv (t.ex. injicerar droger eller har flera olika sexpartner etc) eller om du
  • de senaste åren har haft andra sexuellt överförbara sjukdomar, speciellt då syfilis eller anal klamydia eller gonorré.

Kontakta den infektionsmottagning som du hör till för samtal med en läkare. 

På www.sentry.nu finns mer information om hiv och om PrEP.