Kan jag få PrEP?

Kan jag få PrEP?

Det står om PrEP överallt men jag får inte riktigt koll på om jag kan få piller utskrivna. Vad är det som gäller?

Svar

PrEP (Pre Exposure Prophylaxis) är en hivmedicin (”Truvada”) som en hivnegativ person kan ta för att undvika att få hiv och det är sant att man i de flesta landsting nu kan få PrEP utskrivet inom högkostnadsskyddet.

Det är dock inte bara att ringa och beställa ett recept. Möjligheten att få PrEP utskrivet är för sjukvården förenat med läkemedelskostnader såväl som kostnader kopplade till nödvändiga inledande och uppföljande läkarkontroller och alla behöver inte PrEP. I första hand gäller fortfarande kondom som dessutom skyddar bra mot klamydia, gonorré och syfilis vilket inte PrEP gör. Det kan dock finnas anledningar till att kondomen inte åker på när den ska och då kan PrEP vara ett alternativ för dig. Venhälsan i Stockholm har tagit fram ett formulär som ger dig en uppfattning om en infektionsläkare skulle anse att PrEP är något för dig. Det finns ingen fastställd poängnivå som ger dig PrEP. Se formuläret som ett diskussionsunderlag.

Här finns formuläret:

 

https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Swe1672468&SID=7953ccd9-ff05-421a-9a41-4c61a5aa5856&dy=812416656

 

Det finns några viktiga saker att tänka på för dig som är intresserad av PrEP. Det är viktigt att du är helt säker på att du inte redan lever med hiv. Därför måste du testa dig innan och därefter regelbundet. Skyddet mot hiv är högt men inte 100 % och om du inte följer läkarens ordination kan effekten äventyras och du kan drabbas av resistens vilket naturligtvis blir allvarligt om du i framtiden skulle få hiv.

Kontakta närmaste infektionsmottagning för mer information. Om du hör till Stockholms läns landsting är det Venhälsan du ska kontakta. I Skåne är det i stället Centrum för sexuell hälsa i Malmö.