Kan PrEP förebygga coronavirus?

Kan PrEP förebygga coronavirus?

Hej! Finns det någon kunskap om ifall PreP i preventivt syfte kan ha någon inverkan på risken att få Coronaviruset?

Svar

PrEP förebygger hivinfektion och inget annat. Det finns ingen annan kunskap redovisad och det är absolut inget du kan räkna med. Alla de försiktighetsåtgärder som Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter kommunicerar för att undvika covid-19 gäller alla, oavsett om du använder PrEP eller inte.

Man kan ibland läsa i media att antivirala läkemedel är bland de som testas vid behandling av de som redan drabbats av covid-19 men inga resultat har redovisats vetenskapligt.