Kan resistens över tid öka smittsamheten?

Kan resistens över tid öka smittsamheten?

Här kommer en hivfråga. Jag skummade nyligen igenom en rapport på Physicians Research Network där man antydde att hiv-viruset nästan oundvikligen utvecklar resistens mot den medicinering som finns tillgänglig idag. Det innebär att medicinen blir verkningslös. När detta sker drar sjukdomsförloppet igång igen och patienten blir åter smittsam till dess att man förhoppningsvis hittar och byter till en ny medicin som viruset ännu inte utvecklat resistens mot (vilket inte är säkert att man gör). Många som upplyser sin parter om sin hivinfektion brukar tillägga att han/hon är under effektiv behandling och inte smittsam. Detta måste ju vara en sanning med modifikation, för hur kan han/hon veta det? Han/hon kan ju ha utvecklat resistens sedan sista kontrollen. Kan det inte också finnas andra faktorer som gör att smittsamheten tillfälligt ökar, trots effektiv behandling? Kan man verkligen lita på budskapet ”jag medicinerar och är därför inte smittsam”? Hur kan den smittade egentligen vara säker på att så är fallet just i det ögonblicket?

Svar

Det låter inte som någon vettig källa alls, menar Dr Göran Bratt vid Venhälsan på Södersjukhuset.

Under förutsättning att patienten tar alla doser av sin ordinerade medicin är risken för resistensutveckling, även över mycket lång tid, minimal.

Vid nysmitta förekommer "primär" resistens hos 5-10%, dvs man blir smittad med ett virus med någon resistens (dvs nedsatt känslighet för något eller några av läkemedlen). Eftersom det idag finns så många olika effektiva läkemedel att välja bland är det alltid möjligt att hitta effektiva behandlingar även vid sådan "primär" resistens.

Vi ser praktiskt taget aldrig resistensutveckling över tid hos patienter som sköter sin medicinering, vilket de allra, allra flesta gör.

För detta talar också det faktum att 98% av alla som står på behandling har omätbara virusnivåer i blodet, avslutar Göran.