Nackdelar med förebyggande hivmedicin PrEP?

Nackdelar med förebyggande hivmedicin PrEP?

Jag har en fundering om de som tar hivmedicin i förebyggande syfte (PrEP). Detta har tydligen generellt varit positivt enligt de undersökningar som gjort i t.ex. England. Jag pratade med en sköterska om effekten så jag undrar egentligen vilka biverkningar av medicinen som finns eftersom de inte själva visste.

Jag tror inte att allt är gröna skogar för att man tar ett piller och sedan tror sig vara en Gud på sexklubbar utan någon risk. Enligt sköterskan är problemet även att det inte finns pengar inom vården till att följa upp detta om det skulle ske något med kroppen.

Svar

PrEP eller så kallad pre-exponeringsprofylax, innebär att man tar hivmedicinen Truvada (kan säljas under annat namn på nätet) i förebyggande syfte för att minska risken att bli smittad av hiv. Det är riktigt att erfarenheter från länder där detta används som en etablerad metod att förebygga hivsmitta, är mycket goda. Du kan läser om Truvada på www.fass.se. Där redovisas de biverkningar som du kan drabbas av. Biverkningar som redovisas är bland annat diarré, kräkningar, illampende, yrsel, huvudvärk och andra allergiska reaktioner, sömnsvårigheter, buksmärta, njurpåverkan, matsmältningsproblem, anemi, muskelbesvär,  och lever/bukspottskörtelbesvär. Framförallt är detta biverkningar som är vanliga när man börjar med medicinen och som de flesta hivpositiva känner igen.

Den största risken som är förenad med att ta Truvada i förebyggande syfte är att resistens kan utvecklas. Om du tar Truvada som PrEP och är ovetande hivpositiv, kanske nyligen smittad, otestad eller testad utan att uppföljningstiden har varit uppnådd, kan du bli resistent mot den hivmedicin som då är livsviktig för dig. Därför är det nödvändigt att du som tar PrEP är helt säker på att du inte redan har eller får hiv. Ett säkert hivtest innan medicineringen startar och sedan regelbundet under tiden som du tar PrEP är ett måste.

Om du tar PrEP är det viktigt med regelbunden uppföljning hos en läkare. Det är viktigt att hivtesta regelbundet och hålla koll på eventuella biverkningar, framförallt dina njurvärden.

Truvada är ett godkänt läkemedel i Sverige och om din läkare skriver ut ett recept till dig så ingår det i högkostnadsskyddet. Ännu finns dock inte fastställda rutiner för hur svenska landsting ska hantera denna fråga. Bland annat beror det på att det saknas ekonomiska resurser för den uppföljning som är nödvändig. Man diskuterar också vilka personer som ska prioriteras och som ska erbjudas behandling. Det hindrar dig dock inte från att diskutera frågan med din läkarkontakt på den infektions- eller >STI-mottagning där du gör dina tester. Tänk också på att PrEP inte skyddar mot andra sexuellt överförda sjukdomar varav många ökar stort i vår grupp.