Påfyllnadsdos vaccin mot covid-19

Påfyllnadsdos vaccin mot covid-19

Nu får vi möjlighet att vaccinera oss mot covid-19 med en fjärde påfyllnadsdos. Är det en bra idé att vänta in det nya, uppdaterade vaccinet?

Svar

De vaccin som finns nu är ursprungsvaccinet och variantvaccinet mot BA.1. Båda ger ett 90 procentigt skydd mot svår sjukdom. Det är nästan så bra det kan bli och det är dumt att sitta och vänta på det nya. Då riskerar man att bli sjuk under väntetiden. Vaccinera dig om det är dags.