Påverkar lång tid för provsvar pålitligheten?

Påverkar lång tid för provsvar pålitligheten?

Jag var på en ny mottagning och testade mig. Jag är van att man tar ett s.k. venprov för hiv och syfilis, men denna gång blev det ett stick-i-fingret och svar efter några minuter.

När jag skulle testa mig för klamydia och gonorré, fick jag tre pinnar till hals, rectum och en till urinröret. Tidigare har jag fått lämna urinprov. Nu kom svaren efter 2-3 dagar i stället för 5-10 dagar som jag är van med.

Min fråga är om det är någon skillnad då jag nu fick svar snabbare och om jag kan lita på svaret?

Svar

En grundlig testomgång bör bestå av venöst antikroppstest för hiv och syfilis som analyseras av laboratorium. Hivtest kan också utföras med snabbsvar (”stick i fingret”). Det är viktigt att test för klamydia och gonorré utförs på kroppen där sexuella kontakter har skett. Komplettera urinprov med pinnprov eller topsning från svalg och anal.

Det finns snabbtest för syfilis men detta går inte att använda om man någon gång tidigare i livet har haft sjukdomen eftersom antikroppar finns kvar.

Olika laboratorier har olika svarstider. Det kan skifta också beroende på säsong och laboratoriets arbetsbörda för stunden. Som exempel ger Karolinska universitetslaboratoriet i Stockholm besked om klamydia och gonorré inom 2-3 dagar, hiv inom 1-3 dagar, syfilis inom 2-7 dagar. Det finns laboratorier som tar betydligt längre tid på sig men det påverkar inte pålitligheten. Du kan lita på svaret.