Piss och smittorisk?

Piss och smittorisk?

Hur är smittorisken med att få ngn annans urin i munnen?

Svar

Piss på oskadad hud är ofarligt. Att få piss i munnen eller att dricka piss från en hivpositiv person som inte känner till sin hivstatus och därför inte medicinerar, innebär en viss om än mycket liten risk för hiv-smitta. Piss kan, om det nyss gått för den som pissar, innehålla små mängder sperma och om urinröret skadats (t ex efter att man har använt kateter) kan även blod förekomma i piss. Detta kan öka risken att överföra hiv. Piss är sterilt, dvs fritt från bakterier (om man inte har urinvägsinfektion), men kan innehålla andra virus än hiv, t ex olika typer av hepatit virus. Undvik att få piss i munnen, i ögonen, I öppna sår eller i röven.