PrEP i Stockholm

PrEP i Stockholm

SENTRY skrev före juk att Huddinge sjukhu skulle börja erbjda PrEP i Stockholm. Så verkar det inte vara nu. Vad hände?

Svar

Det är riktigt att planerna vid det tillfället var sådana. Eftersom Venhälsan då hade en lång kö för alla de som var intresserade av PrEP diskuterades att komplettera Venhälsan med ytterligare en mottagning för PrEP i Stockholm - Huddinge sjukhus. Eftersom Venhälsan har arbetat bort sin kö och att det inte längre är någon väntetid dit har Region Stockholm beslutat att koncentrera utskrivningen av förebyggande hivbehandling PrEP till Venhälsan och Södersjukhuset.