Smittsamhet vid oralsex?

Smittsamhet vid oralsex?

Som ”välmedicinerad” hivpositiv undrar jag om en sådan har ”smittfri” saliv, dvs icke smittsam vid oralsex och om eventuellt blödande tandkött har så låga virusnivåer när det är ”ospårbart” att motpartens immunskydd räcker för att dräpa den lilla mängd som eventuellt skulle kunna finnas vid tillfället? Tack för svaret.

Svar

Med en ”välmedicinerad” eller ”framgångsrikt medicenerad” hivpositiv person menar man en hivpositiv person som strikt följer sin läkares ordination av antiretrovirala läkemedel, som regelbundet träffar sin läkare och att man bland annat tack vare detta inte längre kan upptäcka hiv-virus i de blodprov som man regelbundet tar. Man är fortfarande hivpositiv och det kan man upptäcka bland annat genom att det finns antikroppar mot hiv i dina prover. Uppfyller man dessa kriterier är man minimalt smittsam. Ju längre tiden går med dessa mediciner och det sätt som de ordineras på kommer man att kunna säga att man är ”smittfri”. Allt tyder i dagens läge på detta.

Den lilla felmarginal som kan infinna sig är de enstaka procent som inte svarar som förväntat på sin ordinerade behandling och därför inte kan anses ha en ”framgångsrik” behandling eller vara ”välmedicinerade”. En annan könssjukdom samtidigt kan också medföra att en behandling inte är ”framgångsrik”. Om man är ”minimalt smittsam” eller på sikt ”smittfri”, gäller det saliv såväl som andra kända smittvägar.

det finns inga speciella förhållningsregler när det gäller oralsex för den som är "icke detekterbar".

Detta borde du ha fått samtala med din behandlande läkare om. Du är fortfarande enligt smittskyddslagen skyldig att följa din läkares anvisningar och det är hens skyldighet att förklara för dig hur din personligga situation ser ut utifrån dina testresultat.

Det är viktigt att påpeka att man numera tar den största risken när man har oskyddat sex med en person som inte har testat sig på länge, som inte känner till sin hivstatus och därför inte får medicin mot eventuell hiv.