Tidsbestämma hivinfektion?

Tidsbestämma hivinfektion?

Hej! Jag var på en middag där det blev en diskussion om hiv och vad som händer om ett hivtest visar att man är hivpositiv. Går det att tidsbestämma när det inträffade eller ser man bara om en person år hivpositiv eller inte?

 

Svar

Det finns främst två metoder att testa om en person är hivpositiv eller inte. Den vanligaste är att man med ett blodprov söker efter antikroppar som visar om man har varit i kontakt med viruset, d.v.s. om man är smittad. Provsvar får man efter ca en vecka. En del mottagningar erbjuder hivtest med snabbsvar. Då får du besked om antikroppar omedelbart.

En annan metod är att söka efter virus i blodet men den metoden används bara i undantagsfall och efter att man konstaterat antikroppar som visar at man är hivpositiv.

Efter en lång tids obehandlad hivinfektion kan man drabbas av olika följdsjukdomar som ger en fingervisning om man har varit smittad länge. En primärinfektion kan också visa att man är nysmittad.

Någon närmare tidsbestämning utöver det kan man dock inte göra och därför kan smittspårningen bli ett komplicerat detektivarbete.

Antikroppar dyker upp en tid efter att man har smittats. UPPFÖLJNINGSTIDEN kallas den tid som måste passera från ett misstänkt smittotillfälle tills dess att man kan ta ett prov som ger ett pålitligt säkert svar. Naturligtvis är det inget som hindrar från att testa dig före denna tidsgräns och sedan göra om det för att tydligare kunna fastställa när och om du eventuellt har blivit smittad av hiv.

För hivtest som analyseras i laboratorium (som har bästa känslighet) är uppföljningstiden sex veckor. För hivtest med omedelbart snabbsvar (som har något lägre känslighet för tidig hivinfektion) är uppföljningstiden åtta veckor. Vid misstanke om sjukdom orsakad av hiv bör du testa dig så fort som möjligt.