Vad betyder ”smittfri”?

Vad betyder ”smittfri”?

Vad betyder att någon är ”smittfri”?

Svar

När en hivpositiv person är smittfri betyder det att behandlingen är så effektiv, att virusmängden sjunker till omätbara nivåer. Behandlad hiv överförs inte vid sex.