Vilka vaccinationer bör jag ta?

Vilka vaccinationer bör jag ta?

Hela värdlen pratar vaccinationer numera. Det får mig att fundera på vilka andra vaccinationer bör jag som gay skaffa?

Svar

Utöver det allmänna i barnvaccineringsprogrammet är vaccin mot hepatit A och B viktiga. Yngre personer, låt säga under 35-40 år, bör fundera på att investera i HPV-vaccin men kostnaden, som man måste ta själv, är runt 4 000 kr. och man ska vara medveten om att den cancerförebyggande effekten (anal, tonsill, svalg) inte är väldokumenterad för vuxna.

För hivpositiva rekommenderas årligt vaccin mot säsongsinfluensa och två Pneumocock-vaccinationer mot bakteriell lunginflammation (först Prevenar sedan efter minst två månader Pneumovax). 

I övrigt naturligtvis vaccin som för alla andra vid speciella situationer t.ex. vid utlandsresor.

Numera kan även den som är välbehandlad hivpositiv ta vaccin mot Gula Febern som är ett levande vaccin. Detta dock efter intyg från behandlande läkare.

Inom kort kommer det också att bli aktuellt med vaccin mot covid-19. Vad vi vet i dag finns inget hinder för hivpositiva att ta sådant. Sannolikt kommer denna grupp att kallas till sin mottagning för vaccinering.

Om du dessutom gillar att vistas lättklädd i skog och mark bör du överväga vaccin mot TBE.