Noaks Ark i Stockholm öppet och testar som vanligt

17 februari, 2021
Ända sedan starten 1986 har Noaks Ark arbetat mitt i den verklighet där hiv finns. Noaks Ark samlar även ett nätverk av regionalt verksamma föreningar som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former. De jobbar förebyggande mot hiv och genom informations- och utbildningsinsatser vill Noaks Ark bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Nu under coronapandemin  har Noaks Ark Stockholm varit öppet och erbjuder enkel och snabb hivtestning. Läs mer

Öppet för hivtest i Stockholm, Göteborg, Malmö och Örebro

9 februari, 2021
Det har blivit krångligare att spontant gå och hivtesta sig. Många infektionsmottagningar är numera hårt ansträngda. Personal har ibland omplacerats till att vårda covid-patienter och möjligheter till spontana besök har begränsats av smittskyddsskäl. Men det är fortfarande viktigt att hålla koll på den sexuella hälsan och med lite research går det att hitta alternativa testmöjligheter. Sentry.nu ger dig några tips. Läs mer

”Fula” ord för alla språkpoliser

8 februari, 2021
Bra och säker sex förutsätter att vi kan prata med varandra om det och då behöver vi alla ett rikt ordförråd. Men ord för sex och könsorgan har varit tabubelagda i offentliga sammanhang ändra fram till 60-talet. Alla dessa ord är dock väldigt gamla och omskrivningarna är och har varit mycket kreativa. För alla oss språkpoliser och amatörsvenskfröknar har radioprogrammet "Språket" sammanställt en mycket givande och lärorik lektion. Läs mer