Får jag ge blod?

Får jag ge blod?

Får jag ge blod om jag har haft sex med en kille?

Svar

Socialstyrelsen meddelar på sin hemsida att ”från den 1 maj 2021 får blod lämnas tidigast sex månader efter en sexuell riskexposition. Med sexuell riskexposition menas att det har funnits en hög risk att ha blivit utsatt för en infektionssjukdom som kan överföras via blod”.

Som exempel på ”sexuell riskexposition” nämns bl.a. sex med en man som har haft sexuellt umgänge med en man eller med en kvinna som har haft sexuellt umgänge med en man som har el­ler har haft sexuellt umgänge med en man.

Socialstyrelsen förklarar att det räknas som en sexuell riskexposition när en man har sex med en annan man eftersom den gruppen ”löper en högre risk att drabbas av infektionssjukdomar som kan överföras via blod”.

Socialstyrelsen motiverar regeln med att över en femårsperiod (2016–2020) har risken för män som har sex med män (MSM) att smittas med hiv beräknats vara minst 40 gånger högre än risken för män som har sex med kvinnor.

Denna regel är mycket omdiskuterad och ifrågasätts starkt av bl.a. RFSL och stiftelsen Regnbågshjärtan.

Allt blod från blodgivare testas för bl.a. hiv här i Sverige.