Geneve-patienten den sjätte att bli fri från hiv.

7 september, 2023

En man känd som ”Genève-patienten” har blivit den senaste personen i världen som har botats från HIV efter en stamcellstransplantation för cancerbehandling. Det har tidigare funnits fem andra kända fall av personer som har botats från hiv. Geneve-patienten är dock unikt. Han är den enda som fick stamceller från en donator som inte har en sällsynt genmutation, CCR5, som blockerar hiv från att tränga in i celler.

2018 fick Genève-patienten en stamcellstransplantation för att bekämpa en särskilt aggressiv form av leukemi. Trots att transplantationen inte kom från någon som bar på CCR5-genen, blev Genève-patienten ändå botad från hiv, med viruset omärkbart efter att han slutade med antiretroviral terapi, vilket minskar mängden hiv i blodet.

Patienten har inte gått ut offentligt, men man vet att han är en vit man som diagnostiserades med hiv 1990. I ett uttalande sa han om transplantationen: ”Det som händer mig är magnifikt, magiskt” och att han ser fram emot framtiden.

[email protected]