Möt åklagaren som blev minister med ansvar för HBTQIA+frågor

17 augusti, 2023

Paulina Brandberg från Liberalerna är sedan 18 oktober förra året Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister i regeringen. Det innebär att hon bland annat har ett samordnande ansvar för hbtqia+frågor på ett nationellt plan. Av den anledningen ställde Sentry.nu ett antal frågor till henne.

Paulina Brandberg, Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Vad tänkte du när du blev tillfrågad om att bli minister i den nya regeringen?

Jag blev både förvånad och glad. Jag har inte gått den klassiska banan där man engagerar sig i ungdomsförbund och har en lång historia i partiet. Större delen av min åklagarkarriär har jag jobbat just med våld i nära relationer och sexualbrott och att få arbeta med de frågorna som statsråd är en fantastisk möjlighet att få bidra till att göra skillnad.

Varför tror du att du just blev jämställdhetsminister?

– Jag tror att det beror på att man såg att jag med min bakgrund som åklagare med erfarenhet av att möta utsatta för våld i nära relationer, sexualbrott och hatbrott kan bidra med mycket.

Vilka frågor och områden har du ansvar för?

– Som jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister har jag ansvar för regeringens jämställdhetspolitisk. Jag är också ansvarigt statsråd i frågor om arbetsmiljö och arbetsrätt och i min portfölj ingår också frågor om mänskliga rättigheter, däribland hbtqi-frågor och arbetet mot rasism och diskriminering.

Vilka frågor driver du som har koppling till hbtqia+gruppen?

– Jag är det statsråd som har ett samordnande ansvar för hbtqi-frågor på ett nationellt plan.

Är dessa frågor viktiga och prioriterad i Sverige och i EU och resten av världen?

– För Sverige är hbtqi-frågorna oerhört viktiga både i vårt nationella och internationella arbete. Sverige har en mycket tydlig hållning till stöd för allas åtnjutande av mänskliga rättigheter, oberoende av sexuell läggning och könsidentitet.

Visst ansvarar du för anslag till Folkhälsomyndigheten och MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) och då även information och aktiviteter kring hiv, ungdomsfrågor etc. Hur arbetar du med dessa frågor?

– Folkhälsomyndigheten och MUCF sorterar under andra departement än arbetsmarknadsdepartementet där jag verkar. I mitt arbete har jag varit med och gett uppdrag till myndigheterna, bland annat har regeringen gett MUCF i uppdrag att stärka förutsättningarna för att skapa mötesplatser för unga hbtqi-personer. I början av augusti gav vi ett uppdrag till Folkhälsomyndigheten att sammanställa kunskapsläget när det gäller jämlika förutsättningar till hälsa samt livsvillkor för hbtqi-personer.

Berätta lite om den hbtqi-konferens som ni anordnade tidigare i år, vad var syftet, deltagare och utkomst.

– I april 2023 anordnade det svenska EU-ordförandeskapet en konferens i Stockholm med deltagare från hela EU för att tillsammans identifiera och dela erfarenheter kring arbetet för hbtqi-personers rättigheter och möjligheter. Syftet med konferensen var att visa vad som skett halvvägs in i strategiperioden för EU:s strategi för hbtqi-personers lika rättigheter, som gäller 2020–2025. Samtidigt gavs möjlighet att dela goda exempel och identifiera var det finns utrymme för förbättringar så att arbetet kan bli mer effektivt till 2025. Det var en mycket givande konferens.

Det finns flera män som har sex med män som är transmän. Det har varit tal länge om en ny könstillhörighetslag. Hur arbetar ni med det och när tror du att den äntligen kommer? 

– Arbetet med att få på plats en ny könstillhörighetslagstiftning som i högre grad än den nuvarande uppfyller krav på självbestämmande har kommit långt. Frågan bereds i Regeringskansliet och jag avser inte att föregripa resultatet av denna beredning.

Vi såg att du deltog i West Pride i juni och Stockholm Pride i augusti– hur var det? Kommer du att delta i andra Pride under året?

– Det var fantastiskt! Utöver att delta i paraden fick jag i Göteborg också möjlighet att besöka Regnbågshuset som är Göteborgs stads verksamhet för unga hbtqi-personer. För mig är det självklart att delta i Prideparader och jag har hittills i år gått i West Prides parad, mångfaldsparaden i Visby under Almedalsveckan och paraden i Stockholm. Utöver det kommer jag även i närtid att besöka Polen för att delta i ett Pridefirande. Pride handlar dels om att fira, men också kampen för mänskliga fri- och rättigheter. Det får vi inte glömma.

Facundo Unia

 

Läs ytterligare en intervju med Paulina Brandberg på QX.se

”Svenskt ordförandeskap framgångsrikt med hbtqi-frågor inom EU”