Homosexuella män ska få ge blod på lika villkor

31 juli, 2023

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att utreda en regeländring så att homosexuella män ska få rätt att ge blod på samma villkor som alla andra. Dagens regler innebär att män som har sex med män bara kan lämna blod efter att ha levt i celibat i sex månader. Detta gäller även om man lever i ett långvarigt monogamt förhållande. För övriga grupper finns ingen sådan karenstid, men om man har en ny sexpartner ska man vänta i tre månader innan man går ge blod.

”Det är inte bara en form av diskriminering utan även en ren dumhet när det är krig i vårt närområde och vi rustar upp Sveriges krisberedskap”, skriver partiledarna Ulf Kristersson (M), Ebba Busch (KD) och Johan Pehrson (L) i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Socialstyrelsen ska nu utreda möjligheterna att i stället införa en individbaserad riskbedömning där varje person som önskar ge blod ska bedömas individuellt. Idag är bara två till tre procent av befolkningen blodgivare och det uppstår ofta blodbrist vid speciella tillfällen och regioner. Utredningen ska vara klar senast 29 september 2024.

[email protected]