Vad hände med mpox/apkoppor egentligen? Sentry har svaren.

28 juni, 2023

Förra sommaren slog nyheten om mpox (tidigare apkoppor) ned som en bomb i gayvärlden. Reportage och otäcka bilder spreds i olika nyhetskanaler och smittorisken var stor, inte minst ute i Europa. Många var oroliga och det tog ett tag innan vaccin fanns tillgängligt. Men hur är läget nu?

Sedan i maj bedöms mpox inte längre utgöra ett internationellt hot mot människors hälsa enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Utbrottet hade tidigare klassificerats som ett internationellt nödläge den 23 juli 2022, men WHO har meddelade att hotet har minskat. Trots detta fortsätter globalt spridningen av mpox, och det krävs ett kontinuerligt och långsiktigt arbete för att förhindra nya utbrott.

Under 2022 rapporterades många fall av mpox från flera länder på olika kontinenter där sjukdomen normalt sett inte hade förekommit tidigare. Utbrottet har främst spridits genom nära hudkontakt vid sexuella kontakter mellan män som har sex med män. I Sverige rapporterades det senaste fallet av mpox i januari 2023. Totalt har 260 fall av mpox bekräftats i Sverige främst i Stockholm (194 fall), Skåne (29 fall), Västra Götaland (13 fall) och Uppsala (6 fall).

Mpox sprids huvudsakligen genom nära fysisk kontakt och tros överföras via stora droppar från luftvägarna, kroppsvätskor och vätska från blåsor. Vanliga symtom på mpox inkluderar hudutslag med blåsor och sår på könsorgan, analöppningen, ansiktet och runt munnen, samt feber, huvudvärk, muskelvärk och svullna lymfkörtlar. Inkubationstiden för sjukdomen varierar vanligtvis mellan 6 och 13 dagar.

Sjukdomen är oftast mild och läker vanligtvis av sig själv inom två till fyra veckor. Endast ett fåtal personer har blivit allvarligt sjuka, men det har förekommit fall där sjukhusvård har krävts på grund av smärtsamma blåsor i munnen. Det är viktigt att vara vaksam på symtom, särskilt om man har haft nya sexuella kontakter de senaste veckorna. Vid misstänkta symtom rekommenderas det att kontakta sjukvården för rådgivning.

För att förebygga smittspridning är det viktigt att undvika nära fysisk kontakt, inklusive sexuell kontakt, med personer som är smittade. Vaccination erbjuds för män som har sex med män och har många sexuella kontakter. Det bästa sättet att få information om vaccinationen i ens region är att kontakta den lokala infektions-/STI-mottagningen.

I en intervju med sajten Läkemedelsvärlden tidigare i år uttalar sig överläkare Finn Filén på Venhälsan.

– Vi har på Venhälsan inte sett några nya fall sedan i januari i vår målgrupp, män som har sex med män och transpersoner. Vi fortsätter dock förstås att ta prover för mpox från personer som söker med oklara utslag och sår, säger Finn Filén.

Tillsammans med ändrat beteende i riskgrupperna anses vaccinationerna spela en stor roll för att få mpox-spridningen under kontroll. Omkring 3100 personer har enligt Folkhälsomyndigheten hittills vaccinerats med minst en dos och cirka 2000 har fått två doser mpox-vaccin.

– Vi tror att vaccinationerna av högriskpersoner har haft stor betydelse. Antalet nya fall avtog ungefär i takt med att vaccinationerna mot mpox kom igång i september. Minskningen kunde dock faktiskt anas redan innan vaccinationerna kom i gång i stor skala, varför beteendeförändringar i form av ökad sexuell försiktighet också kan ha spelat en roll, säger Finn Filén.

[email protected]