Så uppmärksammas World Aids Day runt om i landet

22 november, 2023

Fredag den 1 december är det World Aids Day. Dagen är ägnad åt kampen mot sjukdomen aids främst genom utbildning och förbyggande mot aids samtg även missuppfattningar och stigmatisering kring sjukdomen. Dagen instiftades 1988 av folkhälsoministrar från olika länder under en konferens om aidsprevention. Evenemanget påminner om den globala kampen mot hiv-stigmatisering, hyllar de förlorade och uppmanar till engagemang och jobbar mot en dag när hiv inte utgör ett hot mot folkhälsan.

Sentry.nu kontaktade några organisationer som arbetar med hiv och aidsfrågor för att se hur de uppmärksammar World Aids Day i år samt vilken fråga som de tycker är viktigast just nu. Delta gärna i något av dessa evenemang. 

I år uppmärksammar Posithiva Gruppen Stockholm World Aids Day med att traditionsenligt bjuda in till evenemang tillsammans med Svenska kyrkan och Stockholms Gaykör i Maria Magdalena kyrka. Kvällen bjuder på tal av bland andra författaren och hiv-aktivisten Steve Sjöquist och musik av bland andra artisten Louise Hoffsten. De tänder ljus och minns de som inte längre finns med oss.

De kommer ha en kampanj med annons i QX och Aftonbladet där de fokuserar på att åldras med hiv och att man kan leva ett liv som alla andra. Utöver det försöker de få även annan media att uppmärksamma dagen.

Viktigaste frågan just nu enligt Posithiva Gruppen

Just i år försöker de särskilt belysa frågan om åldrande. Nära hälften av alla som lever med hiv i Sverige är över 50 år och antalet ökar. I och med att fler och fler blir äldre så växer behovet av att lyfta frågor som rör hiv i relation till åldrande. Det handlar inte minst om kunskap och bemötande inom vård- och äldreomsorg.

Läs mer på https://posithivagruppen.se/

 

Positiva Gruppen Syd kommer att uppmärksamma WAD genom att:

  • Anordna en middag för de som lever med eller berörs av hiv i vår lokal. Då kommer vi även att dela ut Peos stipendium som årligen ges till den eller de som lever med hiv samt bidragit till bättre och en mer öppen miljö gällande att leva med hiv. Datum: 30 november 2023
  • Medverka i ett seminarium kring hiv, ett ‘att leva med’-perspektiv i jubileumsaulan på Malmös universitetssjukhus. Samarbetet är mellan Positiva Gruppen Syd, Hiv-Sverige, Lunds universitet och Malmös universitetssjukhus. Datum: 1 december
  • Medverka i en samtalspanel om ett historiskt- och nuläges perspektiv med regionalt fokus på Panora i Malmö där det även kommer att vara filmvisning ‘Stockholm 1982’. Ett samarbete mellan RFSL Rådgivningen Skåne och Positiva Gruppen Syd. Datum 29 november.
  • Utställning på Ystads bibliotek som innefattar tre berättelser om att leva med hiv (i två veckor).
  • Utställning på Malmös ungdomsmottagning som innefattar tre berättelser om att leva med hiv (i två veckor)
  • Föreläsning om hiv / andra sti:er hos RFSL Newcomers för de som samhör HBTQI-kommunity och har migrantbakgrund. Datum 1 december 2023.

Viktigast frågan just nu enligt PG Syd

Den viktigaste frågan, för oss, just nu är att bekämpa stigmat kring hiv vilket skulle underlättas med etablerad peer-support (en form av kamratstöd) som idag inte erkänts på politisk nivå och därför inte erbjuds inom vården.

Är delaktiga i en kampanj kallad European Testing Week kampanj som pågår 20-27 november. European Testing Week är ett veckolångt initiativ där testning av hiv och hepatit uppmärksammas två gånger per år i Europa. Som en del av initiativet kommer Hiv-Sverige att synliggöra kampanjfilmen “Unna dig” som är producerad tillsammans med Elecktra. Håll utkik på Facebook och Instagram för att se filmen, premiär är 20 november.

För ett bättre liv med hiv – Positiva Gruppen Syd i Malmö (pgsyd.se)

 

Ljusinstallation och möte med allmänheten – Göteborg

Hiv-Sverige uppmärksammar World Aids Day genom att placera ut en tre meter hög ljusinstallation i form av ett Red Ribbon i centrala Göteborg. Installationen kommer att visas från den 27 november fram till och med den 11 december. På själva World Aids Day, den 1 december, kommer platsen även att bemannas för att möta allmänheten och informera om hiv och att leva med hiv. Plats: Körsbärsträdgården vid stora teatern i Göteborg

TV Reklam TV4 och TV4 Play  

Hiv-Sverige uppmärksammar World Aids Day genom reklam på TV4 och TV4 Play. Reklamen kommer att visas både på TV4 Play och i det linjära tv-nätet på TV4 från och med den 27 november fram till och med den 11 december. En större andel visningar kommer att synas under World Aids Day den 1 december.

Föreläsning Skövde, onsdag 29 november kl 18:00 19:30  

Hiv-Sverige gästar och föreläser hos RFSL Skaraborg i Skövde.

Föreläsningen är del av den temavecka som RFSL Skaraborg anordnar med anledning av World Aids Day. Föreläsningen kommer att ge en historisk tillbakablick av hiv samt beröra frågor som hur vi motverkar stigma och diskriminering samt berätta om
erfarenheter av att leva med hiv idag i relation till sex, dating och relationer.  Plats: Skövde Kulturhus

Föreläsning Malmö, fredag 1 december kl 13:30 16:00  

Hiv-Sverige är en del av Region Skånes halvdagsarrangemang på World Aids Day den 1 december. Det bjuds på flera föreläsningar, bland annat:

  • Hiv 40 år senare – något helt annat än 1983
  • Hiv-vaccin och botande behandling – är det möjligt
  • På upptäcktsfärd – att leva med hiv

Moderatorer är Fredrik Månsson, infektionsläkare Skånes Universitetssjukhus och Emanuel Karlström, strateg, Hiv-Sverige. Plats: Jubileumsaulan, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

För mer information, se Region Skånes Patientforum

Föreläsning Borås, fredag 1 december 2023, kl 18:00 21:00  

Tillsammans med RFSL Sjuhärad anordnar Hiv-Sverige en kväll för att uppmärksamma World Aids Day. På schemat står bland annat filmvisning av Stockholm, 1982 och en föreläsning/workshop om hiv och att leva med hiv idag i Sverige. Eventet tar plats i RFSL Sjuhärads lokaler på Magasingatan 1 i centrala Borås.

Föreläsning Växjö, tisdag 5 december, kl 13:30 18:00  

Hiv-Sverige, RFSU Växjö och Noaks Ark Småland & Halland samarrangerar en rad föreläsningar i samband med World Aids Day på Linnéuniversitetets campus.

För uppdaterad information gå in på Hiv-Sveriges hemsida.  Alla aktiviteter är inte helt färdigställda än utan det kommer med info om vissa av dem.

https://www.facebook.com/search/top?q=hiv-sverige%2Fhiv-sweden

https://www.hiv-sverige.se/

 

RFSL Stockholm har ingen aktivitet 1 dec, men i anslutning till WAD har de en filmvisning av den film som deras förbundskansli gjorde förra året, med anledning av att 40 år gått sedan första AIDS-diagnosen i Sverige. Tisdag den 28:e november, Alsnögatan 7

18:00 Fika

18:30 Filmvisning Stockholm 1982 med efterföljande panelsamtal

I panelen deltar Stefan Handreck och Fredrik Apollo Asplund från filmen. Eventet arrangeras som en aktivitet i Queerkväll på RFSL Stockholm, en öppen mötesplats för alla som identifierar sig under hbtqi-paraplyet.

Viktigaste frågan just nu enligt RFSL Stockholm

Internationellt tycker vi att Sverige ska bidra på alla sätt vi kan till att FN:s målsättning om 95-95-95 ska förverkligas, dvs att 95 % av alla som lever med hiv har diagnos, att 95 % av alla med diagnos har effektiv behandling, och att 95 % av alla med behandling har omätbara virusnivåer.

Lokalt i Stockholm står vi inför att en ganska stor grupp personer som lever med hiv börjar komma upp i åren, och behöver insatser inom primärvård, hemtjänst och äldreomsorg. I den sitsen är det avgörande att de bemöts med respekt, kompetens och värdighet.

https://rfslstockholm.se/

 

Noaks Ark i Stockholm anordnar Öppet Hus fredag 1 december kl 16-20. Var med och uppmärksamma denna viktiga dag tillsammans med oss, vänner och kära. Världsaidsdagen är en dag att samlas på, en dag att uppmärksamma andra på och en dag att minnas de som inte längre finns bland oss. Adress Eriksbergsgatan 46.

Med årets tema ”Let communities lead” vill UNAIDS sätta ljuset på civilsamhällets viktiga roll i arbetet med hiv. Det är mer än bara ett firande av samhällens prestationer; det är en uppmaning till handling för att möjliggöra och stödja samhällen i deras ledarroller.

Det bjuds på god mat, varma samtal och ett kortare program med tal om årets tema. En minnesstund hålls av pastor Paul Mokgethi-Heath och ljuständning ca kl. 17.00.

Läs mer på Öppet hus – World AIDS Day – Noaks Ark StockholmNoaks Ark Stockholm