Ny FN-rapport: Aids kan utrotas till 2030

15 juli, 2023

År 2015 ställde FN upp målet att utrota aids till 2030. Förra året fick 29,8 miljoner behandling mot hiv. Man beräknar att 39 miljoner lever med hiv. 

FN-programmet UNAIDS menar att 2030-målet kan uppnås, men för att göra det krävs ekonomiskt och politiskt engagemang.

Bland länderna som har blivit mer effektiva att bekämpa hiv finns Tanzania, Botswana, Zimbabwe och Rwanda. Dessa länder har nått det så kallade 95-95-95 målet. Det innebär att 95 procent av de smittade vet att de har viruset, 95 procent får behandling och 95 procent av dem svarar bra på behandlingen.

Här kan du läsa mer om rapporten UNAIDS