Rapport från konferensen AIDSImpact 2023

14 december, 2023

I juni samlades hundratals forskare, kliniker, beslutsfattare och aktivister från hela världen i Stockholm för konferensen AIDSImpact 2023. Posithiva Gruppen stod som lokal arrangör av konferensen som fokuserar på beteendevetenskapliga, psykosociala och samhälleliga frågor relaterade till hivprevention, hiv-behandling och hiv-vård.

Här kan du ta del av en rapport från konferensen: AIDSImpact2023