Posithiva Gruppen skapar kunskapsnätverk för hiv-positiva män

6 oktober, 2023

I höst startar Posithiva Gruppen Stockholm två nya kunskapsnätverk . Det ena rör hivpositiva män som har sex med män (msm) och de andra är för transpersoner som lever med hiv. Tillhör du någon av dessa grupper kan du anmäla dig till workshop.

Kunskapsnätverken anordnar kunskapshöjande insatser för målgruppen utifrån ett strukturerat förankringsarbete i respektive målgrupp. Nätverken anordnar även kunskapshöjande insatser om de olika målgrupperna för externa åhörare.

Under hösten bjuder de in till följande workshoppar där man diskuterar målgruppsspecifika kunskapsbehov:

Workshop för hivpositiva män som har sex med män
torsdag 9 november kl 17.00–19.00

Workshop för transpersoner som lever med hiv
torsdag 16 november kl 17.00–19.00

Mer info

Anmälan senast 31 oktober