Webinar: Migranters möjlighet till hiv-vård och behandling i Sverige, Turkiet och Ryssland.

10 november, 2023

Posithiva Gruppen bjuder in till en webbinarium om migranters möjlighet till hiv-vård och behandling den 17 november kl 12-13.

Migranter definieras av UNAIDS som en sårbar grupp när det gäller HIV. Sociala faktorer, stigma, svårigheter att få tillgång till stöd och tjänster samt andra strukturella problem utgör hinder och skapar hälsoskillnader. Ryssland, Turkiet och Sverige har olika hälsovårdssystem, politiska klimat och demografier. Hur skiljer sig dessa tre länder när det kommer till migranternas tillgång till HIV-vård och behandling? Är utmaningarna desamma?

Posithiva Gruppen bjuder in till en webbinarium där experter som har arbetat och forskat inom detta område ger en översikt över situationen i varje land och diskuterar vad vi kan lära oss av varandra. Öppet för alla.

Anmälan sker här: Anmälan

Webbinariet kommer att hållas på engelska med samtidig tolkning till svenska.