RFSL Stockholm/Sexperterna anordnar sexhälsokonferens

7 september, 2023

Den 5 och 6 oktober anordnas en sexhälsokonferens av RFSL Stockholm/Sexperterna. Det är en årligen återkommande konferens och årets tema är sex mot betalning. Konferensen välkomnar de som har erfarenhet av sex mot ersättning, speciellt om man är hbtqi+ och/eller lever med hiv. Dessutom personer som arbetar med målgruppen inom vård och socialtjänst samt forskare och akademiker som har ämnet som forskningsområde.

Anmälan sker via att skicka ett mejl till [email protected] senast 20 september. Man ska ange varför ämnet är relevant och på vilket sätt man vill vara aktiv i konferensen (paneldeltagare, föreläsare, publik).

Mer information hittar du här Sexperterna Instagram