Sprutor istället för piller en möjlighet för hiv-positiva?

6 juni, 2023

Reklamfilmer för hiv-medicin som man tar en eller två gånger i månaden via en spruta visas flitigt i amerikansk tv. En av de mest kända är CABENUVA. Hur fungerar preparaten och har de kommit till Sverige? Vad finns det för fördelar och nackdelar?  

Injektionerna är långverkande och istället för att behöva ta dagliga piller så tar patienten en spruta varje månad och vissa fall varannan månad. Medlet hjälper dig att nå omätbara virusnivåer precis som piller och gör att patienten fortsätter att ha oöverförbar hiv 

Rilpivirine and cabotegravir blev godkända som läkemedel i EU i december 2020I. I Sverige används bland annat  Vocabria för injektion vars aktiva substans är kabotegravir. Kabotegravir tillhör en grupp antiretrovirala läkemedel som kallasintegrashämmare. 
Vocabria-injektion används till att behandla infektion med hiv (humant immunbristvirus) hos vuxna från 18 års ålder vars hiv1infektion är under kontroll och som även får ett annat antiretroviralt läkemedel, som kallas rilpivirin. Vocabria-injektioner botar inte hivinfektionen, men de håller mängden virus i kroppen på en låg nivå. Detta bidrar till att bibehålla antalet CD4-celler i blodet. CD4-celler är en sorts vita blodkroppar som är viktiga för kroppens förmåga att bekämpa infektioner. 

Vocabria injektioner ges alltid i kombination med en injektion av ett annat antiretroviralt läkemedel, rilpivirin. Kabotegravir liknar annan hiv-medicin så som dolutegravir men har en något lägre resistensbarriär. Vid behandlingssvikt med kabotegravir finns det därför en ökad risk för resistensutveckling mot hela integrashämmar- klassen jämfört med dolutegravir och biktegravir. Den långverkande injektionsformen ges intramuskulärt och finns i två styrkor som gör att man kan ta sprutan två olika intervaller. En dosering i två olika dosscheman, varje eller varannan månad. För de flesta så är de två doseringarna likvärdiga. Tabletten har tagits fram för att möjliggöra test av tolerabilitet inför injektion och för att kunna ges vid eventuellt uppehåll av injektion. 

 Sentry har varit i kontakt med Finn Filén som är överläkare på Venhälsan på Södersjukhuset. Han berättar att: 

Långverkande injektionsbehandling är redan godkänt i Sverige sedan ett 1 år under namnen Vocabria (Kabotegravir) och Rekambys (Rilpivirine). Vi har några patienter på Venhälsan och även på Huddinge har de patienter som tar denna behandling.  

 Finn berättar för Sentry.nu att läkemedelsföretagen ligger på infektionsklinikerna om att de vill att dessa medel ska användas mer. 

– Men kostnaden är dyrare än alla andra läkemedel samt att man behöver göra sex läkarbesök årligen. Det gör att åtminstone vi på Venhälsan hittills har varit återhållsamma. Jag kan förstås inte svara för andra läkare men själv nämner jag för alla mina patienter att injektionsbehandling nu existerar men att det inte är något vi rekommenderar i första taget av flera olika skäl. För de patienter som ändå gärna vill ha denna behandling tas frågan upp på vår regelbundna behandlingskonferens där alla läkare är med, dvs beslut fattas inte av en enskild läkare. 

Facundo Unia 

 

Långvarande injektion bör inte ges vid förekomst av NNRTI eller INSTI-resistens, eller vid tidigare känd eller befarad svikt på NNRTI eller INSTI. Kombinationen är också olämplig till patienter med risk att missa mottagningsbesök, eftersom risken för resistensutveckling är stor vid avbruten eller fördröjd behandling. Med tanke på att kostnaden är betydligt högre än rekommenderade förstahandsalternativ och också medför en ökad belastning på sjukvården som administrerar injektionerna rekommenderas inte denna kombination som förstahandsalternativ. De bör endast ges till patienter med starka medicinska skäl.