12 organisationer kräver utredning av informationsplikten

4 mars, 2021

På dagen ett år efter att riksdagen beslutat att utreda ett slopande av informationsplikten för hiv-positiva, kräver 12 hbtq- och hiv/aids-organisationer på QX Opinion att utredningen äntligen skall tillsättas.

Läs de tolv organisationernas krav HÄR.