4 % vet att de har hiv och visar mest kunskap om sexuell hälsa

27 januari, 2016

Sentry.nu har tidigare skrivit om den stora MSM-enkäten där 2 373 män som har sex med andra män via Qruiser har svarat på frågor. Nu ska vi titta på hur många som uppgav att de har hiv och har testat sig för hiv och andra sexuellt överförda infektioner (STI).

De allra flesta av männen hade någon gång gått och testat sig men färre än hälften hade gjort det under de senaste 12 månaderna. Årliga tester är vanlkigt att man rekommenderar. De som uppger sig vara homo- eller bisexuella hade testat sig oftare än andra och det var vanligare att testa sig bland män i storstäderna än i övriga landet. Dubbelt så många utanför storstäderna jämfört med de boende i eller strax utanför, var dessutom osäkra på var man kan testa sig.

 

4% uppgav att de har hiv

4% av männen uppgav att de vet att de har hiv. I andra motsvarande undersökningar har den siffran legat mellan 3 och 5 procent så denna siffra är sannolikt relevant. Äldre män i storstäderna svarade dubbelt så ofta att de hade hiv. Det är också gruppen äldre män i storstäderna som visar störst kunskap om hiv och andra sexuellt överförda infektioner. Yngre män och de som var osäkra på sin hivstatus skattade sin kunskap som lägre än andra.

Läs också:

Tillgången på vård dålig för män som har sex med män

Hälften av oss är duktiga att använda kondom