Ärligt talat, är du säker på din hivstatus?

22 november, 2018

Den 23-30 november pågår European testing week. Det är ett initiativ från Världshälsoorganisationen (WHO) som syftar till att uppmuntra människor att testa sig för att få veta sin hivstatus och för att på så sätt minska antalet sena diagnoser. Ju tidigare en hivinfektion upptäcks, desto tidigare kan behandling påbörjas och skadorna på immunförsvaret minimeras. Det är därför viktigt att veta sin hiv-status, både för att få behandling och för att minska risken att överföra viruset till andra. I Sverige har alla rätt att testa sig utan att ge någon närmare förklaring, och att testa sig är gratis.

Klicka på fliken ”TESTA MIG” här ovan eller vänd dig till en vårdcentral, STI-mottagning eller ungdomsmottagning (åldersgränsen är olika beroende på var du bor). Närmaste mottagning hittar du på 1177Vårdguiden.