Att åldras med hiv – en av flera filmer från Posithiva Gruppen

21 juni, 2022

På Youtube kan du hitta Posithiva Gruppens egen kanal med många program som informerar om hiv, med läkare och med personer i alla åldrar som lever med sjukdomen och kan berätta om sina erfarenheter. Ett program handlar om att åldras som hivpositiv. Ronja Sannasdotter arbetar som kommunikatör vid föreningen och berättar mer för www.sentry.nu.

– Kanalen har funnits några år, men vi har under pandemin blivit alltmer aktiva med digital verksamhet. Det mesta av innehållet handlar om våra webbinarier som tar upp flera olika ämnen som rör hiv och personer som lever med hiv. På kanalen kan man bland annat ta del av föreläsningar av experter och ledande forskare om till exempel vad det innebär för kroppen att vara född med hiv, tandhälsa och åldrande. Vi har även en rad panelsamtal om alltifrån hivstigma i gaycommunityt, till jämlik vård och amning.

På Youtubekanalen har vi även ett antal informationsfilmer. Det är dels kortfilmerna ”Ung med hiv” och ”Att leva och åldras med hiv, dels små klipp där Anna Mia Ekström (infektionsöverläkare och professor i global infektionsepidemiologi) t.ex. berättar om vad smittfri hiv är.

En av filmerna handlar om att vara årsrik (äldre) och hivpositiv. I filmen berättar flera personer om sina liv och farhågor med att åldras med hiv.

– Filmen ”Att leva och åldras med hiv” kom till för att fler och fler som lever med hiv nu blir äldre och kommer, liksom de flesta andra, i kontakt med vård och omsorg. Vi såg en oro bland våra medlemmar för att de inte skulle kunna garanteras ett gott bemötande inom exempelvis äldreomsorgen. En av våra medlemmar som själv var undersköterska, berättade att en av de boende på äldreboendet där hen arbetade, var hivpositiv. Personalen brukade turas om att gå in till personen eftersom ingen egentligen ville göra det. ”Jag funderar såklart på om det kommer vara likadant när jag blir gammal. Kommer ingen att vilja gå in till mig då?”

Syftet med den filmen är att öka kunskapen om hiv och hur det är att leva med hiv hos främst personer som arbetar inom vård och äldreomsorg.

– Vi har fått väldigt bra respons på filmen. Många tycker att filmen är informativ – man får ny kunskap på kort tid. Vi har också fått höra att det är väldigt fint att få lyssna och se Agneta, Lisbeth och Björn som så öppenhjärtigt berättar. Man får förståelse för de fördomar och det stigma som fortfarande omgärdar hiv. Det hade såklart varit jättebra om vi fått med någon som bor på äldreboende. Det är dock fortfarande så att väldigt få är helt öppna med att de lever med hiv och ännu färre som kanske vill dela med sig av sina erfarenheter på film. Vi känner till flera som lever på äldreboende som råkar ut för diskriminering.

Det finns även en film som heter ”Ung med hiv”. Den kom till för att vi genom våra kampanjer och föreläsningar sett att det som ger störst effekt och får personer att ta till sig kunskap är mötet med en annan människa, identifikation och en känsla av att ”det där kan lika gärna vara jag”. I ”Ung med hiv” får tittaren möta Daniel, Queen, Le och Maria som  delar med sig av sina erfarenheter av att vara ung och leva med hiv i Sverige idag. De är fyra unga personer med olika bakgrund och berättelser. Det de delar är att de lever med hiv. Posithiva Gruppen brukar visa filmen när de är ute på gymnasieskolor och föreläser.

– Många unga i Sverige har väldigt dålig kunskap om hiv, men de har lätt att ta till sig ny information som att hiv idag är en kronisk, men behandlingsbar sjukdom och att man när man har en välinställd behandling lever med smittfri hiv. De minns inte 80- och 90-talet och är inte färgade av hur det var innan det fanns effektiva mediciner.

Kommer det nya filmer?

– Vi hoppas att vi kommer ha möjlighet att ta fram fler filmer om viktiga ämnen relaterade till att leva med hiv framöver.

Text: Facundo Unia