Även pojkar bör erbjudas HPV-vaccination

2 juli, 2017

Folkhälsomyndigheten föreslår nu att även pojkar ska få HPV-vaccin. Flickor har fått det sedan flera år tillbaka. 120 fall av cancer per år beräknas kunna förhindras. Vaccination skulle ge skydd mot svalgcancer, peniscancer och analcancer.

Läs mer HÄR.