Bevisat att framgångsrik behandling förhindrar hivsmitta

9 augusti, 2017

En studie av 343 homosexuella par, där en partner hade hiv och den andra inte, har inte hittat ett enda fall av hivöverföring efter 16 889 tillfällen av kondomlös analsex. Det presenterades vid den den internationella konferensen om hiv-vetenskap (IAS 2017) i Paris nyligen.

Studien studerade om hiv överförs i homosexuella par med olika hivstatus när den hivpositiva partnern står under framgångsrik och effektiv behandling som innebar en så kallad ”odetekterbar virusbelastning” minst 98% av tiden. Studien rekryterade och följde upp homosexuella par på kliniker i Australien, Bangkok och Rio de Janeiro.

Studien bevisar att hivpositiva människor som står under effektiv hivbehandling som helt trycker ner deras virusmängd inte kan överföra smitta vid sex. Man kunde också konstatera att även om den positiva partnern som står under framgångsrik behandling, samtidigt bär på en annan sexuellt överförd infektion (STI) så ökar inte risken för hivöverföring.

Under studien blev tre män smittade med hiv, men genetiska analyser visade att dessa infektioner kom från en partner utanför huvudförhållandet som sannolikt inte hade testat sig, inte kände till sin hivstatus och därför inte medicinerade.

Dr Anthony Fauci, chef för USA:s Nationella Institut för Allergier och Infektionssjukdomar, sade på en presskonferens att ”forskare brukar aldrig använda ordet aldrig när de pratar om en möjlig risk.”

”Men jag tror i det här fallet att vi kan säga att risken för överföring från en hivpositiv person som står under en framgångsrik behandling och har en odetekterbar virusmängd är obefintlig. Det är en ovanlig situation när den överväldigande bevisbasen i vetenskap gör att vi kan vara övertygade om att det vi säger är ett faktum.”

Nu återstår att förmå personer som inte testar sig regelbundet att göra det och få in fler under behandling.

[email protected]